POSEBNA PONUDA

Posebna ponuda – plati 10 boravi 14 !
POKLANJAMO VAM I DO 6 DANA GODIŠNJEG ODMORA !
Sa našom posebnom ponudom 14=10, 21=15 platite samo 10 dana boravka u željenom smještajnom objektu, a stvarno boravite punih 14 dana. Dakle TWM vam poklanja puna 4 dana godišnjeg odmora.
Istu kvalitetu po gotovo 30% nižoj cijeni !
Ukoliko želite produžiti Vaš godišnji odmor i za to imamo rješenje. Rezervirajte 3 tjedna u jednom od smještajnih objekata i platite samo 15. TWM vam poklanja punih 6 dana godišnjeg odmora !