Zaštita privatnosti

Zaštita osobnih podataka

Osobne podatke putnik daje dobrovoljno. Osobni podaci potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Agencija se obavezuje da neće osobne podatke iznositi van zemlje ili davati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Osobni podaci putnika čuvati će se u bazi podataka, sukladno odluci uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka.