Opći uvjeti

Opće odredbe

Ovi opći uvjeti i upute o putovanju sastavni su dio ugovora, tj. vouchera za usluge smještaja u hotelu ili privatnom smještaju, koji su sklopljeni između C & C d.o.o., turistička agencija TWM (u daljnjem tekstu agencija) i ugovaratelja putovanja (u daljnjem tekstu putnik). Svi podaci u programu i ovim općim uvjetima obavezuju agenciju i putnika ukoliko u ugovoru ne definiraju drugačije.

Sadržaj ponude

Agencija osigurava uslugu prema informacijama objavljenim i važećim na dan potvrde rezervacije, te prema opisu i terminu sukladno potvrđenoj rezervaciji, osim u slučaju više sile.

Kako rezervirati ?

1. Odaberite način pretraživanja, unesite svoje zahtjeve i kliknite na opciju “filter”.
Odabrane smještajne jedinice možete rezervirati odmah, kliknete li na ikonicu “Booking”.

2. Nakon što ste kliknuli “Booking” pojavit će vam se stranica “Upit za rezervaciju”, gdje ćete morati unijeti svoje osobne podatke da bih vam na osnovi tih podataka mogli poslati rezervaciju na upit.

3. Da bi mogli izvršiti rezervaciju putem WEB – stranica, potrebno se je prethodno registrirati (unesti osobne podatke).

4. Kada odgovorimo na vaš upit i obavijestimo vas da je odabrana smještajna jedinica nije zauzeta u traženom periodu, te vam pošaljemo konačni obračun da bi potvrdili rezervaciju, dužni ste odmah a najkasnije u roku od 48 sati od dana dostave obavijesti izvršiti uplatu akontacije (rezervacije) u visini od 30% cijelokupnog iznosa rezervacije na žiro račun poduzeća C&C d.o.o..
Uplate na ovaj račun vrijede samo unutar Republike Hrvatske u HRK.

5. Nakon primitka potvrde o vašoj uplati bankovnom doznakom (transferom) na naš račun, primit ćete potvrdu rezervacije s naznakom uplaćenog iznosa i podacima o iznajmljivaču, smještaju i ukupno plaćenom iznosu za smještaj.

6. Po uplati 100% iznosa (salda) ili preostalih 70% od uplaćene rezervacije, primit ćete račun sa specifikacijom troška svake uplate i VOUCHER – uputnicu u kojem su detaljni podaci o iznajmljivaču, adresa objekta, ime nositelja rezervacije, broj osoba, opis plaćene usluge i napomena o boravišnoj pristojbi.

7. Da bi ubrzali proces rezervacije, kopiju uplate obavezno poslati na e-mail: twm@email.t-com.hr ili na fax.br.: +385(0)52–576-569.

8. Prijavu za rezervaciju mogu predati punoljetne osobe agenciji, i to pismenim ili usmenim (telefonskim) putem, te e-mailom preko interneta.

9. Ukoliko traženi smještajni kapacitet nije raspoloživ, agencija klijentu može ponuditi jednu ili više alternativa. Ponuda nije obvezujuća niti za klijenta, niti za organizatora putovanja. Ukoliko klijent prihvaća ponuđenu alternativu, vrši se isti postupak kao kod nove prijave rezervacije.

10. Putni ugovor se ostvaruje slanjem pismene potvrde rezervacije/računa agencije, najkasnije u roku 7 dana od dana upita.

Plaćanje gotovinom u Hrvatskoj

1. Plaćanje putem banke općom uplatnicom na žiro račun poduzeća:
– primatelj: C&C d.o.o.
– adresa: Munida 103
– mjesto: Medulin 52203, Hrvatska
– broj žiro – računa: HR23400091110289797

2. Na ovaj račun se uplaćuju transferi unutar Republike Hrvatske, u HRKN (Hrvatska kuna).

3. Uplata akontacije iznosi 30% ukupne cijene smještaja i mora se uplatiti odmah a najkasnije u roku 48 sati od vremena vašeg zaprimanja pismene potvrde obračuna rezervacije od strane agencije. Akontacija se uračunava u cijenu smještaja.
Ostatak preostalog ukupnog iznosa (70%) plaća se najkasnije 35 dana prije početka putovanja u potpunosti.
Ako je manje od 5 tjedana prije dolaska onda se iznos smještaja odmah uplaćuje u potpunosti (100%) na dan “Bookinga”(rezervacije), ne kasnije od 2 dana.
Nakon uplaćenog sveukupnog iznosa dobiva se VOUCHER – uputnica.

4. Kod nepravodobnog plaćanja akontacije u slučaju rezervacije, agencija pridržava pravo na uskraćivanje usluge. Osim toga agencija ima pravo raskinuti ugovor poslije opominjanja i eventualnog postavljanja dodatnog roka. Organizator putovanja ima pravo na odštetu, tj. na naplatu troškova otkaza putovanja u slučaju da za to nije postojao opravdani razlog odnosno da nije postojala nezadovoljavajuća usluga koja opravdava otkaz putovanja.

Boravišna pristojba

Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, putnik je dužan platitit boravišnu pristojbu s plaćanjem usluge smještaja. Boravišna pristojba propisana Zakonom o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske iznosi od 2,00 – 7, 00 kn po osobi na dan za odrasle osobe. Mladi od 12 – 18 godina imaju popust od 50% na taj iznos, dok djeca do 12 godina starosti ne plaćaju boravišnu pristojbu. Konačan iznos boravišne pristojbe za određenu rezervaciju, ovisi o odredištu u Republici Hrvatskoj i terminu boravka a uplaćuje se prema ovim općim uvjetima i istovremeno s uplatom konačnog iznosa za smještaj. Na kalkulaciji za rezervaciju bit će izražen iznos boravišne pristojbe.

Cijena usluge

Cijena usluge uključuje osnovnu uslugu kako je opisano uz smještajnu jedinicu iz rezervacije. Posebne usluge su one usluge koje nisu uključene u cijenu smještaja (u opisu smještaja naznačeno “po dogovoru” ili dodatne usluge koje su ostvarive uz prethodnu najavu) pa ih stoga putnik posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti putem rezervacije. Cijene usluga objavljene su u EUR-ima. Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena. Putnicima koji su uplatili akontaciju za određenu rezervaciju, agencija jamči cijenu smještaja navedenu u kalkulaciji temeljem koje su uplatili iznos akontacije. Ukoliko se promjena dogodi prije uplate akontacije, agencija se obavezuje obavijestiti putnika o promjeni cijene. Ugovorne strane su suglasne da agencija ima pravo povišenja cijene najkasnije do 20 dana prije početka putovanja ako je nakon potvrde rezervacije došlo do promjena u tečaju dogovorene valute koje utječu na cijenu putovanja, a za koje nije znao niti je mogao znati. Putnik ima pravo otkazati rezervaciju ako bi povišenje osnovne cijene iznosilo više od 10%. U tom slučaju ima pravo na povrat do tada uplaćene cijene bez prava na naknadu štete.
Navedene cijene u našim ponudama i programima bazirane su na osnovu ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarat cijenama objavljenim na licu mjesta u objektu u kojem putnik boravi, a eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet reklamacije.

Kategorizacija i opis usluga

Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije, te na temelju uvida u stvarno stanje smještaja prilikom objave. Standardi smještaja, prehrane, usluga i ostalog kod pojedinih mjesta i zemalja različiti su i ne mogu se uspoređivati.

Obaveze agencije

Dužnost agencije je briga o provedbi usluga kao i izboru pružatelja usluga, te briga o pravima i interesima putnika, sukladno dobrim običajima u turizmu. Agencija će sve navedene obaveze izvršiti u potpunosti i na opisan način, osim u izvanrednim okolnostima.

Obaveze putnika

Putnik je dužan:
– posjedovati valjane putne isprave
– poštovati carinske i devizne propise države odredišta
– pridržavati se deviznih i carinskih propisa, zakona i drugih podzakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi prekršitelj.
– pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima, te surađivati sa pružateljima usluga u dobroj namjeri.
– prilikom dolaska na odredište, pružatelju usluga predati dokumente o plaćenoj usluzi (Voucher dobiven e-mailom).
– putnik je dužan provjeriti dali mu je za ulazak u državu u kojoj je odredište ili susjedne zemlje potrebna viza.
U slučaju nepoštivanja ovih obaveza, putnik snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije putnik se obavezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

Pravo na promjene i otkaz

Agencija TWM zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, a da nastupe u vrijeme objave i prodaje programa smještajnih kapaciteta. Ukoliko postoji alternativa, agencija će ju gostu ponuditi a promjena rezerviranog smještaja se može obaviti isključivo uz odobrenje gosta. Ponuđena alternativa mora biti istovjetna ili više kvalitete od rezerviranog smještaja. U slučaju nemogućnosti zamjene uplaćenog smještaja, agencija zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest putniku najmanje 7 dana prije početka korištenja usluge, te jamči povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa. Putnik ili gost u slučaju otkaza nema pravo tražiti naknadu štete, agencija je obavezna izvršit samo povrat iznosa uplaćenog na račun agencije.

Otkazivanje putovanja i boravka u smještajnim kapacitetima

1. U svakom trenutku postoji mogućnost odustajanja od putovanja. Mjerodavno je zaprimanje pismenog otkaza rezervacija u agenciji. U vašem je interesu da rezervaciju otkažete pismenim putem. Za otkaz rezervacije je mjerodavno zaprimanje pismenog otkaza u agenciji TWM.

2. Pravo putnika na promijene i otkaz putovanja:
U slučaju želje putnika za promjenom ili otkazom rezervacije učinjene prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e -mailom, fax-om ili poštom).
Promjena podrazumijeva: promjena broja osoba ili imena korisnika usluga smještaja, datum početka i/ili kraja korištenja usluge najkasnije 35 dana prije početka korištenja usluge.
Prva promjena rezervacije, ukoliko je moguća bez dodatnih troškova napraviti će se besplatno.
Za svaku slijedeću promjenu rezervacije naplatit će se troškovi promjene u iznosu od 25 € po promjeni. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako putnik zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se navedeni uvjeti otkaza rezervacije.
Promjena smještajne jedinice i svaka promjena unutar 35 dana prije početka korištenja iste smatra se otkazom rezervacije. U slučaju otkaza fiksno potvrđene rezervacije privatnog smještaja, datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova kako slijedi:
Naši zahtjevi za troškove nastale odustajanjem za smještaj u hotelima, turističkim naseljima i privatnom smještaju (apartmani, kuće, sobe itd.) iznose:
– kod odustajanja više od 35 dana prije početka putovanja: 30% ukupne cijene smještaja.
– kod odustajanja 35 – 25 dana prije početka putovanja: 50% ukupne cijene smještaja.
– kod odustajanja 24 – 15 dana prije početka putovanja: 70% ukupne cijene smještaja.
– kod odustajanja 14 – 8 dana prije početka putovanja: 90% ukupne cijene smještaja.
– kod odustajanja 7 – 1 dan prije početka putovanja: 100% ukupne cijene smještaja.
Ukoliko putnik mora otkazati rezervaciju unutar 7 dana prije početka usluge, agencija mu nudi mogućnost da nađe novog korisnika iste rezervacije, ukoliko je to moguće, a to opet ovisi o suglasnosti iznajmljivača. Novi korisnik preuzima sve obaveze iz ovih općih uvjeta. Ukoliko putnik u rezervirani smještaj ne dođe do 12 sati navečer na dan početka usluge, a nije se javio agenciji ili pružatelju usluge, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom. Agencija ne nadoknađuje putniku troškove nastale oko nabave putnih isprava ili drugih dokumenata vezanih za rezervaciju koju putnik otkazuje.

3. Svi navedeni iznosi služe kao zaštita agencije od pojavljivanja mogućih troškova nastalih odustajanjem gostiju od smještaja i radi namirenja istih.
Svaki storno rezervacije agencija naplaćuje 25 € manipulativnih troškova storna.

Osiguranje putovanja

Cijena putovanja ne uključuje “paket” putnog osiguranja rizika nesretnog slučaja, bolesti, oštećenja ili gubitka prtljage kao i dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Potpisivanjem i sklapanjem ugovora o putovanju, čiji su sastavni dio i ovi uvjeti smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena dodatna osiguranja navedena u prethodnoj stavci radi njihove sigurnosti. Preporuka agencije je da putnici osiguranje naprave u matičnoj zemlji boravka ili polazišta, prije početka putovanja.

Napomena

Putnik potvrdom rezervacije i uplatom akontacije odnosno ukupnog iznosa, potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa općim uvjetima pružanja usluge putovanja organizatora putovanja koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim i općim uvjetima organizatora postaje pravna obaveza kako za putnika tako i za organizatora.

Obavijest o podnošenju pisanih prigovora korisnika usluge

Sukladno odredbi čl. 6 St.1. toč. 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu NN br. 130/17 pisani prigovor potrošača može se podnijeti:
– pisano u poslovnim prostorijama;
– na email: twm@email.t-com.hr
– poslati poštom na adresu: C & C d.o.o., Munida 103, Medulin 52203
Na podneseni prigovor korisnika usluge bez odgađanja pisanim putem potvrdit će se primitak prigovora, te u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Nadležnost suda

Agencija će nastojati sve eventualne sporove u primjeni ovih općih odredbi i uvjeta korištenja rješavati sporazumno sa strankom. U protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog suda u Puli, a mjerodavno je Hrvatsko pravosuđe.